Kết Quả Xổ Số Power 655 Hôm Nay - KQXSMN.VN

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
173,134,617,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,132,834,250 đồng
Kỳ quay thưởng: #001064
34 39 40 42 54 55 30

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 173,134,617,600
Jackpot 2 0 8,132,834,250
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 1,180 500,000
Giải ba 27,742 50,000
Kỳ quay thưởng: #01063
12 18 32 40 51 53 28
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 162,187,998,600
Jackpot 2 0 6,916,543,250
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1,215 500,000
Giải ba 27,744 50,000
Kỳ quay thưởng: #001062
10 13 28 35 40 42 02
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 152,070,473,550
Jackpot 2 0 5,792,373,800
Giải nhất 25 40,000,000
Giải nhì 1,511 500,000
Giải ba 30,837 50,000
Kỳ quay thưởng: #01061
20 31 34 36 47 52 02
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 143,092,525,800
Jackpot 2 0 4,794,824,050
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 1,389 500,000
Giải ba 29,054 50,000
Kỳ quay thưởng: #001059
01 02 11 21 22 23 26
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 126,939,109,350
Jackpot 2 1 4,518,167,100
Giải nhất 55 40,000,000
Giải nhì 1,686 500,000
Giải ba 31,945 50,000
Kỳ quay thưởng: #001058
06 08 09 28 33 53 10
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 119,737,487,100
Jackpot 2 0 3,717,986,850
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 1,735 500,000
Giải ba 35,548 50,000