Kết Quả Xổ Số Power 655 Hôm Nay - KQXSMN.VN

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,633,758,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,625,181,100 đồng
Kỳ quay thưởng: ...
01 21 23 33 43 54 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,633,758,050
Jackpot 2 1 3,625,181,100
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 729 500,000
Giải ba 14,634 50,000
Kỳ quay thưởng:
03 05 32 40 46 50 37
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36,274,024,650
Jackpot 2 0 3,362,988,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 741 500,000
Giải ba 16,464 50,000
Kỳ quay thưởng: #001021
29 36 37 38 40 42 46
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,007,128,150
Jackpot 2 1 3,334,125,350
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 787 500,000
Giải ba 16,665 50,000
Kỳ quay thưởng: #001021
29 36 37 38 40 42 46
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,007,128,150
Jackpot 2 1 3,334,125,350
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 787 500,000
Giải ba 16,665 50,000
Kỳ quay thưởng: #001020
03 06 15 25 33 43 55
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 2 157,093,357,425
Jackpot 2 2 2,288,150,825
Giải nhất 103 40,000,000
Giải nhì 4,108 500,000
Giải ba 72,534 50,000
Kỳ quay thưởng: #001019
04 12 27 44 46 51 22
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 300,000,000,000
Jackpot 2 1 25,409,725,000
Giải nhất 41 40,000,000
Giải nhì 3,112 500,000
Giải ba 69,136 50,000